menuordersearch
raheelm.com

لیستی از مجموعه اقدام پژوهی های موجود در سایت راه علم سری دوم

منتظر تماس شما هستیم (سفارش ، پشتیبانی ) : 09904652258
۱۳۹۶/۲/۲ شنبه
(0)
(0)
لیستی از مجموعه اقدام پژوهی های موجود در سایت راه علم سری دوم
لیستی از مجموعه اقدام پژوهی های موجود در سایت راه علم سری دوم
-->
نمونه های اقدام پژوهی وب سایت تخصصی علمی ، و پژوهشی راه علم این مطالب هر سه ماه یکبار مطالب جدید اضافه میشوند
اقدام پژوهی شماره 201 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم کمرویی را در ... برطرف سازم
اقدام پژوهی شماره 202 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکلات دانش آموزم ... در درس زبان فارسی برطرف نمایم
اقدام پژوهی شماره 203 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکل را در رابطه با گوشه گیری حل کنم
اقدام پژوهی شماره 204 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکل بی انضباطی و عدم تمرکز ... دانش آموز بیش فعال پایه ... را برطرف نمایم
اقدام پژوهی شماره 205 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکل پرخاشگری دانش آموز ... را در آموزشگاه کنترل کنم
اقدام پژوهی شماره 206 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکل پرخاشگری دانش آموز  را در کلاس کاهش دهم
اقدام پژوهی شماره 207 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکل رفتاری و روانی یکی از دانش آموزان را بوسیله ورزش حل نمایم
اقدام پژوهی شماره 208 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکل ... را که در زمینه نوشتن املا بسیار دلهره و اضطراب داشت بهبود بخشم
اقدام پژوهی شماره 209 : اقدام پژوهی با موضوع  اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان را به تحقیق و پژوهش در درس مطالعات اجتماعی و دروس دیگر تشویق کنم
اقدام پژوهی شماره 210 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم  رفتارهای نادرست  و ناشایست دانش آموزم را اصلاح کنم
اقدام پژوهی شماره 211 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم  علل مدرسه گریزی دانش آموزم را کاهش دهم
اقدام پژوهی شماره 212 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم  همکارانم را به درس پژوهی در آموزشگاه … علاقه مند سازم
اقدام پژوهی شماره 213 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم اختلال بی اعتنایی مقابله ای را در یکی از دانش آموزانم رفع نمایم
اقدام پژوهی شماره 214 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم اختلال رفتاری لجبازی و خودنمایی را در دانش آموز آموزشگاه ...... از بین ببرم
اقدام پژوهی شماره 215 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم اختلالات رفتاری دانش آموزم را در زنگ ورزش برطرف نمایم 
اقدام پژوهی شماره 216 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم اختلالات رفتاری دانش آموز پیش دبستانی آموزشگاه استثنایی که ناشی از بیش فعالی و کمبود توجه او ست را برطرف سازم 
اقدام پژوهی شماره 217 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم استرس و اضطراب را در دانش آموزم  که از اعتیاد پدر و مشاجرات والدین سرچشمه گرفته بود برطرف ساخته و سلامت روان را در او شکوفا سازم 
اقدام پژوهی شماره 218 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم استعدادهای بالقوه دانش آموزانم را در زمینه انشانویسی بالفعل کنم
اقدام پژوهی شماره 219 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم اضطراب و دلهره را در درس علوم تجربی برطرف سازم 
اقدام پژوهی شماره 220 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم اعتماد به نفس دانش آموزان کلاس اول را تقویت نمایم  
اقدام پژوهی شماره 221 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم اعتماد به نفس دانش آموزم را تقویت نمایم  
اقدام پژوهی شماره 222 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم با بهبود روابط انسانی در آموزشگاهم  تعامل سازنده ای با دیگر عوامل مدرسه ایجاد نمایم
اقدام پژوهی شماره 223 : اقدام پژوهی با موضوع چگونگی حل مشکل روخوانی دانش آموز پایه ...
اقدام پژوهی شماره 224 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم آموزه های دینی را در دانش آموزان تقویت نمایم
اقدام پژوهی شماره 225 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم آموزه های قرآنی را در دانش آموزان تقویت نمایم
اقدام پژوهی شماره 226 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم با ارائه راه حل های مناسب مشکل ضعف ماده ی درسی ادبیات و زبان فارسی را برطرف نمایم
اقدام پژوهی شماره 227 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم با ارائه راهکار های جذب توجه و تمرکز دانش آموزان را در ساعت ریاضی تقویت نمایم 
اقدام پژوهی شماره 228 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم با استفاده از فناوری اطلاعات( IT ) بر یادگیری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس  شیمی  2 کوشا باشم؟
اقدام پژوهی شماره 229 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله ، مهارت شاگردانم را در حل مسائل ریاضی پایه دوم ابتدایی بهبود ببخشم
اقدام پژوهی شماره 230 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم اعتماد به نفس دانش آموز پایه اول آموزشگاه .... را بالا ببرم
اقدام پژوهی شماره 231 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم با ترغیب همکارانم در استفاده از روش تدریس مبتنی بر فناوری اطلاعات آی تی اختلالات یادگیری دیسلکسی را حل کنم
اقدام پژوهی شماره 232 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم با تشویق، دانش آموزان سال اول به درس املاء علاقه مند کنم؟
اقدام پژوهی شماره 233 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم با جذاب ساختن کلاس و ارائه راهکار های کاربردی دانش آموزان پایه ...را در یادگیری مفاهیم درس زبان انگلیسی یاری دهم ؟
اقدام پژوهی شماره 234 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم با جذاب سازی کلاس و منسوخ نمودن روش های تدریس سنتی دانش آموزان را به درس زیست شناسی علاقه مند نمایم ؟
اقدام پژوهی شماره 235 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم با جذاب نمودن کلاس علاقه مندی و نشاط را در دانش آموزان کلاسم در درس مطالعات اجتماعی فراهم آورم؟
اقدام پژوهی شماره 236 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم با روش تدریس مبتنی بر فناوری اطلاعات ( IT ) اختلالات یادگیری را حل کنم؟
اقدام پژوهی شماره 237 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم با روش های نوین تدریس دانش آموزان را به درس جغرافیا علاقمند سازم؟
اقدام پژوهی شماره 238 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم با شیوه تدریس نوین ساعت درس جغرافیا را برای خود و دانش آموزانم جذاب کنم ؟
اقدام پژوهی شماره 239 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم با شیوه تدریس نوین ساعت درس علوم تجربی را برای خود و دانش آموزانم جذاب کردم ؟
اقدام پژوهی شماره 240 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم باور های مذهبی را در دانش آموزان خوابگاهی آموزشگاه .... شکوفا ساخته و از رخنه کردن تهاجم فرهنگی در خوابگاه جلوگیری کنم؟
اقدام پژوهی شماره 241 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم به دانش آموزانی که درس ریاضی را دیر می آموزند آموزش دهم ؟
اقدام پژوهی شماره 242 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم به دانش آموزم در زمینه یادگیری  درس تاریخ کمک کنم
اقدام پژوهی شماره 243 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم به شاداب سازی حیاط و محوطه ورزشی کمک کنم ؟
اقدام پژوهی شماره 244 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم به شاداب سازی حیاط و محوطه ورزشی کمک کنم ؟  شماره دوم
اقدام پژوهی شماره 245 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم به کمک ارائه راهکار های جذاب و دانش آموز محور علاقه به درس ریاضی را در دانش آموزانم نهادینه سازم؟
اقدام پژوهی شماره 246 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم به کمک آموزش دانش آموز محور مبتنی بر نیاز دانش آموزان کلاس .... را به درس زیست شناسی و مفاهیم آن علاقه مند نمایم ؟
اقدام پژوهی شماره 247 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم به کمک تکنیک های خلاقیت, وضعیت درس ادبیات دانش آموزان سال سوم راهنمایی را بهبود بخشم؟
اقدام پژوهی شماره 248 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم به کمک راهکار های جذاب علاقه مندی به درس فیزیک را دانش آموزان نهادینه سازم؟
اقدام پژوهی شماره 249 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم به کمک راهکار های جذاب نظم و انضباط را در محیط .......در دانش آموزان   نهادینه سازم؟
اقدام پژوهی شماره 250 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم به کمک راهکار های جذاب و مدرسه محور  فرهنگ پژوهشگری و علم آموزی را در دانش آموزانم  نهادینه سازم؟
اقدام پژوهی شماره 251 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم به کمک راهکار های مختلف پرخاشگری دانش آموزم را برطرف کنم ؟
اقدام پژوهی شماره 252 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم به کمک روش های فعال تدریس و مشارکت دانش آموزان در کار گروهی آنها را به درس مطالعات اجتماعی علاقه مند نمایم؟
اقدام پژوهی شماره 253 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم به کمک روش های نوین تدریس (اکتشافی و فعال ) دانش آموزان پایه …. را به درس ریاضیات علاقه مند نمایم؟
اقدام پژوهی شماره 254 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم به کمک مدیریت تماشای تلویزیون با همکاری اولیاء کیفیت آموزشی و درسی دانش آموزان را بالا ببرم؟
اقدام پژوهی شماره 255 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم به دانش آموزم در مشکل عدم قانون‏پذیری کمک کنم
اقدام پژوهی شماره 256 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم بوسیله تفکر خلاقانه و مدیریت رفتار کنترل دانش آموز بیش فعالم را به دست بگیرم؟
اقدام پژوهی شماره 257 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم بوسیله راهکار های مدرسه محور از افت تحصیلی دانش آموزانم در درس زبان و ادبیات فارسی جلوگیری نمایم؟
اقدام پژوهی شماره 258 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم بوسیله روش تدریس ایفای نقش و نمایش درس فلسفه را برای دانش آموزان جذاب نمایم ؟
اقدام پژوهی شماره 259 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم بوسیله کار گروهی و آموزش های دانش آموز محور زمینه یاد گیری اثر بخش را در دانش آموزان برای فراگیری درس ادبیات فارسی  فراهم آورم ؟
اقدام پژوهی شماره 260 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم بوسیله ورزش مشکل پرخاشگری دانش آموز را برطرف نمایم .
اقدام پژوهی شماره 261 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم بی انظباطی دانش آموزم را ساماندهی کنم؟
اقدام پژوهی شماره 262 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم تاثیر طرح همیار معلم را بر دانش آموزان پایه … دبیرستان ... را تقویت کنم
اقدام پژوهی شماره 263 : اقدام پژوهی با موضوع چگونگی حل مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیای کلاس چهارم ابتدایی در بخش نواحی آب و هوایی ایران
اقدام پژوهی شماره 264 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم تربیت دینی را در دانش آموزان کلاسم تقویت نمایم ؟
اقدام پژوهی شماره 265 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم تفکر پژوهشی را در دانش آموزان دبیرستان دخترانه توسعه و تقویت نموده فرهنگ پژوهش را در آنها نهادینه سازم؟
اقدام پژوهی شماره 266 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم تمرکز حواس را در دانش آموزان پایه سوم  بهبود بخشم؟
اقدام پژوهی شماره 267 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم توانایی دانش آموزان را در حفظ اصطلاحات زیست شناسی افزایش دهم
اقدام پژوهی شماره 268 : اقدام پژوهی با موضوع چگونگی روشهای علاقه مند سازی دانش آموزان  مقطع متوسطه و هنرستان به درس ادبیات فارسی جهت جلوگیری از افت تحصیلی
اقدام پژوهی شماره 269 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم حواس پرتی دانش آموزم را در کلاس متمرکز کنم ؟
اقدام پژوهی شماره 270 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم خط نوشتاری را بهبود بخشم؟
اقدام پژوهی شماره 271 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم خلاقیت دانش آموزان کلاس اول  را پرورش دهم ؟
اقدام پژوهی شماره 272 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزم را به درس پیام های آسمانی علاقه مند کنم؟
اقدام پژوهی شماره 273 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزم که معلولیت وی را رنج می داد به شرکت در نماز جماعت علاقه مند نمایم؟
اقدام پژوهی شماره 274 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان …. را به پوشیدن چادر تشویق و ترغیب کنم ؟
اقدام پژوهی شماره 275 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه .... را به درس عربی علاقه مند سازم ؟
اقدام پژوهی شماره 276 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه ....را به درس علوم تجربی و کار گروهی تشویق نمایم؟
اقدام پژوهی شماره 277 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه …. را به شرکت در گروه سرود ترغیب نمایم؟
اقدام پژوهی شماره 278 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه .... بیان را به استفاده از تغذیه‌ی صحیح و سالم علاقه مند نمایم؟
اقدام پژوهی شماره 279 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه ... را به درس عربی علاقه مند سازم ؟
اقدام پژوهی شماره 280 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه ... را به درس علوم تجربی و کار گروهی تشویق نمایم؟
اقدام پژوهی شماره 281 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاهم را به خوردن صبحانه ترغیب نمایم ؟
اقدام پژوهی شماره 282 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان پایه .. آموزشگاه ... را به شرکت در نماز جماعت آموزشگاه علاقه مند سازم؟
اقدام پژوهی شماره 283 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان پایه ... را به کمک آموزگار مربوطه به استفاده از کامپیوتر علاقه مند نموده و درس کار و فناوری را برایشان جذاب تر کنم؟
اقدام پژوهی شماره 284 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان پایه … آموزشگاه . . .را به درس تعلیمات اجتماعی علاقه مند سازم؟
اقدام پژوهی شماره 285 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان پایه... را به درس تاریخ علاقه مند سازم؟
اقدام پژوهی شماره 286 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان پایه ... آموزشگاه ... را به خواندن نماز علاقه مند سازم ؟
اقدام پژوهی شماره 287 : اقدام پژوهی با موضوع راهکار­های افزایش علاقه­مندی دانش­آموزان مقطع ابتدایی به درس ریاضی
اقدام پژوهی شماره 288 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان پایه سوم دبستان ..... را به درس ریاضی و جدول ضرب علاقه مند سازم؟
اقدام پژوهی شماره 289 : اقدام پژوهی با موضوع راه حل ها و راهکارهای  اصلاح رفتارهای غیرمتعـارف و نابهــنجار دانش آمــوزان
اقدام پژوهی شماره 290 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان پایه…آموزشگاه .. ..  را به مباحث تاریخی علاقه مند سازم ؟
اقدام پژوهی شماره 291 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان دوره متوسطه اول را به درس ریاضی علاقه مند سازم؟
اقدام پژوهی شماره 292 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان را به انجام ورزش صبحگاهی علاقه مند نمایم؟
اقدام پژوهی شماره 293 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان را به خواندن قرآن تشویق نمایم؟
اقدام پژوهی شماره 294 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان را به رعایت بهداشت ترغیب نمایم؟
اقدام پژوهی شماره 295 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش اموزان را به نماز و فرائض دینی جذب نمایم .
اقدام پژوهی شماره 296 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان کلاس ….را به حفظ جزء سی ام قرآن علاقه مند نمایم؟
اقدام پژوهی شماره 297 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان کلاس ...  را به رعایت انضباط در کلاس ترغیب کنم
اقدام پژوهی شماره 298 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان کلاسم  را به درس تاریخ علاقه مند سازم؟
اقدام پژوهی شماره 299 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان که مشکل کف پای صاف دارند شناسایی و در جهت  بهبود این مشکل چه اقداماتی را انجام دادم.
اقدام پژوهی شماره 300 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان متوسطه را به درس قرآن علاقه مند کنم؟
اقدام پژوهی شماره 301 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان مدرسه ... پایه هفتم را به درس ریاضی علاقه مند کنم؟
اقدام پژوهی شماره 302 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزانم را به یادگیری درس حرفه و فن ترغیب کنم؟
اقدام پژوهی شماره 303 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزانم را با فعالیت های تکمیلی به رسم هندسی علاقه مند کنم؟
اقدام پژوهی شماره 304 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزانم را به انجام کار گروهی و به دست آوردن مهارت عملی در دروس حرفه و فن تشویق نمایم؟
اقدام پژوهی شماره 305 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزانم را به درس جمله سازی که زمینه انشا نویسی است علاقه مند سازم؟
اقدام پژوهی شماره 306 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزانم را به درس فیزیک علاقه مند  نمایم؟
اقدام پژوهی شماره 307 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزانم را به درس هنر علاقه مند کنم؟
اقدام پژوهی شماره 308 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزانم را به درس ورزش و انجام فعالیت های ورزشی ترغیب نمایم؟
اقدام پژوهی شماره 309 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزانم را به یادگیری فعالیت های حرفه و فن ترغیب کنم ؟
اقدام پژوهی شماره 310 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزم …. را به درس دین و زندگی علاقه مند ساخته و مسائل دینی را در او نهادینه سازم؟
اقدام پژوهی شماره 311 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دبیران آموزشگاه ...را به شرکت در شورای دبیران ترغیب نمایم؟
اقدام پژوهی شماره 312 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم در کودک بازمانده از تحصیل ایجاد انگیزه کنم .
اقدام پژوهی شماره 313 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم در مدرسه شبانه روزی برای دانش آموزان خوابگاهی انگیزه بیشتری در درس زبان انگلیسی ایجاد کنم؟
اقدام پژوهی شماره 314 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم درس انشا را برای دانش آموزان جذاب نمایم.
اقدام پژوهی شماره 315 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم درس املا را در دانش اموزان تقویت کنم ؟
اقدام پژوهی شماره 316 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم درس ریاضی پایه دوم  ابتدایی را برای دانش آموزانم شیرین وجذاب کنم
اقدام پژوهی شماره 317 : اقدام پژوهی با موضوع راههای مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموز
اقدام پژوهی شماره 318 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموز نیمه شنوای تلفیقی پایه پنجم را به درس ریاضی علاقه مند و در این درس موفق گردانم ؟
اقدام پژوهی شماره 319 : اقدام پژوهی با موضوع پیدا کردن راه حل های مناسب وابتکاری تغییر سرنوشت دانش آموزانی که دچار افت تحصیلی هستند
اقدام پژوهی شماره 320 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم رفتار های نامطلوب دانش آموزم کلاس ... را برطرف نمایم؟
اقدام پژوهی شماره 321 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم رفتارهای نادرست و پرخاشگرایهای دانش آموزم را در کلاس اصلاح کنم
اقدام پژوهی شماره 322 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم رفتارهای نامطلوب دانش آموزان را با استفاده از روش های نوین تدریس همیاری، رویدادی، ساخت گرایی، ایجاد انگیزش و...بهبود بخشم ؟
اقدام پژوهی شماره 323 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم روابط اجتــماعی را در بین دانش آموزان مدرسه تقویت کنم ؟
اقدام پژوهی شماره 324 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم زندگی اجتماعی و با هم بودن و سازگاری با بچه ها با اخلاق های متفاوت را به دانش آموزان خوابگاهی بیاموزم؟
اقدام پژوهی شماره 325 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم زنگ تفریح را برای فراگیران شاد و مفرح؛ همراه بازی و سرگرمی ایجاد نمایم؟
اقدام پژوهی شماره 326 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزم آموزشگاه ... را به درس ادبیات و زبان فارسی علاقه مند نمایم؟
اقدام پژوهی شماره 327 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزم را به درس و مدرسه و ماندن در کلاس علاقه مند نمایم ؟
اقدام پژوهی شماره 328 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم شادابی زنگ های تفریح را در آموزشگاه فراهم نمایم؟
اقدام پژوهی شماره 329 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم شرکت دانش آموزان  را در مسابقات معارف اسلامی و احکام و نماز جماعت رونق ببخشم؟
اقدام پژوهی شماره 330 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم ضعف املای دانش آموزان پایه پنجم آموزشگاه..... را برطرف کنم ؟
اقدام پژوهی شماره 331 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه وضعیت انضباطی دانش آموزان پایه ...  را بهبود بخشیدم .
اقدام پژوهی شماره 332 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم ضعف درسی دانش آموزانم را بهبود بخشم
اقدام پژوهی شماره 333 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم علاقه دانش آموزان مدرسه را به مطالعه و کتابخوانی علاقه مند کنم؟
اقدام پژوهی شماره 334 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم علاقه شرکت در نماز جماعت را در دانش آموزانم نهادینه سازم؟
اقدام پژوهی شماره 335 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم علاقه مندی دانش آموزانم را به درس مطالعات اجتماعی نهادینه سازم؟
اقدام پژوهی شماره 336 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان بی علاقه وبی انگیزه به درس انشا را علاقه مند سازم.
اقدام پژوهی شماره 337 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم فرهنگ حجاب و عفاف را در یکی از دانش آموزانم نهادینه سازم؟
اقدام پژوهی شماره 338 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم فرهنگ داشتن نظم و رعایت انضباط را در آموزشگاهم نهادینه سازم؟
اقدام پژوهی شماره 339 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم قسمت آشنایی با خودرو  کتاب حرفه و فن سال سوم راهنمایی باوسایل کمک آموزشی  برای دانش آموزان جذاب کنم .
اقدام پژوهی شماره 340 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم کاربرد و تجلی اخلاق را که از مباحث مهم ادبیات تعلیمی است به دانش آموزان پایه … آموزشگاه ... بیاموزم؟
اقدام پژوهی شماره 341 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم کلاس درس علوم تجربی را برای فراگیرانم شاد و جذاب نمایم؟
اقدام پژوهی شماره 342 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم کلاس درسم را با نشاط ساخته و در تحقق ایجاد مدرسه و زندگی کوشا باشم؟
اقدام پژوهی شماره 343 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مدرسه ای شاد ، پویا و الگو ایجاد نموده و دانش آموزانی بانشاط تربیت نمایم؟
اقدام پژوهی شماره 344 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مراقبت از ابزار آلات و سایت و اموال... را در هنر جویان نهادینه سازم ؟
اقدام پژوهی شماره 345 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشارکت اولیاء را در امور آموزشی ، پرورشی و عمرانی آموزشگاه افزایش دهم؟
اقدام پژوهی شماره 346 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکل را در رابطه با گوشه گیری حل کنم؟
اقدام پژوهی شماره 347 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکل کمرویی دانش آموز پایه چهارم آموزشگاه ... را اصلاح نمایم ؟
اقدام پژوهی شماره 348 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکلات دانش آموزم را در درس زبان فارسی برطرف نمایم؟
اقدام پژوهی شماره 349 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه ساعت تاریخ را برای خود و دانش‌آموزانم لذت بخش ساختم؟
اقدام پژوهی شماره 350 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکل انزوا طلبی و گوشه گیری دانش آموز طلاق را برطرف نمایم؟
اقدام پژوهی شماره 351 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکل چاقی را با انجام فعالیت های ورزشی و تغذیه مناسب برطرف نمایم؟
اقدام پژوهی شماره 352 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه کلاس تاریخ را با نشاط و جذاب کردم؟
اقدام پژوهی شماره 353 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکل حواس پرتی را در کلاس از بین ببرم؟
اقدام پژوهی شماره 354 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکل رفتاری و روانی یکی از دانش آموزان را بوسیله ورزش حل نمایم .
اقدام پژوهی شماره 355 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکل رو خوانی و روانخوانی دانش آموزانم را در کلاس ….. حل نمایم؟
اقدام پژوهی شماره 356 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکل ضعف درسی و افت تحصیلی دانش آموزان پایه ... را برطرف نمایم ؟
اقدام پژوهی شماره 357 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکل وابستگی بیش از حد دانش آموز کلاس اول را به مادرش برطرف نمایم ؟
اقدام پژوهی شماره 358 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکل عدم کنترل ادرار را در دانش آموزم برطرف نمایم؟
اقدام پژوهی شماره 359 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس را در دانش آموزم حل نمایم
اقدام پژوهی شماره 360 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکل گوشه گیری دانش آموزم را برطرف نمایم
اقدام پژوهی شماره 361 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکل ناخن جویدن و استرس را در دانش آموز کلاس…. بهبود بخشم؟
اقدام پژوهی شماره 362 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکل ضعف درسی و افت تحصیلی را در دانش آموزان پایه ... را برطرف سازم؟
اقدام پژوهی شماره 363 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکلات اخلاقی رفتاری دانش آموز سال ... را بر طرف کنم؟
اقدام پژوهی شماره 364 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه وضعیت انضباطی دانش آموزان پایه ...  را بهبود بخشیدم .
اقدام پژوهی شماره 365 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکلات دانش آموز دو زبانه ام را در ادای صحیح کلمات، نحوه برقراری ارتباط صحیح و درک موقعیت مکانی مدرسه برطرف نمایم؟
اقدام پژوهی شماره 366 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکلات رفتاری در سرویس مدارس را بهبود بخشم ؟
اقدام پژوهی شماره 367 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکلات روانخوانی دانش آموز دیر آموزم را برطرف نمایم ؟
اقدام پژوهی شماره 368 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکلات روانخوانی دانش آموزم با اختلالات یادگیری را برطرف نمایم ؟
اقدام پژوهی شماره 369 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم معلمین مجتمع را به استفاده از کامپیوتر و اینترنت در امر تدریس ترغیب نمایم؟
اقدام پژوهی شماره 370 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مقایسه اعداد اعشاری را به صورت عملی به دانش آموزان یاد دهم؟  
اقدام پژوهی شماره 371 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مهارت خواندن را در دانش آموز پایه .. تقویت نمایم؟
اقدام پژوهی شماره 372 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مهارت نوشتاری دانش آموزان را در درس زبان انگلیسی بهبود بخشم ؟
اقدام پژوهی شماره 373 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مهارت نوشتن را در دانش آموزان .... تقویت کنم
اقدام پژوهی شماره 374 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم میزان علاقه مندی دانش‌آموزان پایه ... را به درس قرآن و فعالیت های مربوط به آن افزایش دهم؟
اقدام پژوهی شماره 375 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم میزان یادگیری درس زبان فارسی را در دانش آموزان سال ... افزایش دهم؟
اقدام پژوهی شماره 376 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم ناسازگاری دانش آموزم رابرطرف کنم.
اقدام پژوهی شماره 377 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم نظم دانش آموزان پایه ... را تقویت کرده و بهبود بخشم؟
اقدام پژوهی شماره 378 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم نظم و انضباط را در ساعت تدریس حرفه و فن سال ... در کلاس برقرار کنم؟
اقدام پژوهی شماره 379 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم نقش مدرسه را در بالا بردن سطح سلامت روان در دانش آموزان پر رنگ تر و پر بار تر نمایم؟
اقدام پژوهی شماره 380 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم نقش والدین را در موفقیت تحصیلی فرزندانشان بیشتر کنم؟
اقدام پژوهی شماره 381 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم نگرش نادرست دانش آموزان دبیرستان دخترانه ....را نسبت به فرهنگ مد گرایی تغییر دهم؟
اقدام پژوهی شماره 382 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم نمرات درس عربی سال ... دانش آموزان مدرسه ... را افزایش دهم؟
اقدام پژوهی شماره 383 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم هویت ملی اسلامی دانش آموزانم را با بکارگیری از آیات قرآنی و منشور حقوق بشر کورش در درس مطالعات اجتماعی تقویت کنم؟
اقدام پژوهی شماره 384 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم وضعیت درسی دانش آموزان ضعیف کلاسم را بهبود بخشم
اقدام پژوهی شماره 385 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم وظایف و مسئولیت های خودم را در راستای معاونت اجرایی به صورت بهینه نهادینه سازم؟
اقدام پژوهی شماره 386 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم یادگیری و محفوظات اصطلاحات زیست شناسی را در دانش آموزانم بهبود بخشیده و آنها را به این درس علاقه مند کنم؟
اقدام پژوهی شماره 387 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانم مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیا پایه ... را برطرف کنم؟
اقدام پژوهی شماره 388 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه خصلت نیکوی احترام به شخصیت همدیگر و روابط مرسوم اجتماعی را در دانش آموزان ... نهادینه کنم؟
اقدام پژوهی شماره 389 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه خلاقیت دانش آموزان کلاس...  را پرورش دادم ؟
اقدام پژوهی شماره 390 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه دانش آموزان کلاس ... رابه کارگروهی یاهمیاری درکلاس علاقه مند کنم ؟
اقدام پژوهی شماره 391 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه در درس انشا ء دوره ... تحول ایجاد کردم .
اقدام پژوهی شماره 392 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه مانع افت درسی دانش آموزان پایه ... در درس عربی شدم؟
اقدام پژوهی شماره 393 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه میتوان دانش آموز بیش فعال پایه دوم راهنمایی در درس اجتماعی را شناسایی کرد و به او در درس خواندن کمک کرد
اقدام پژوهی شماره 394 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم به دانش آموزام پروانه در زمینه یادگیری  درس تاریخ کمک کنم
اقدام پژوهی شماره 395 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه می توانیم نشاط را دردانش آموزان مدرسه ... درهنگام ساعات استراحت کلاسی افزایش دهیم
اقدام پژوهی شماره 396 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه می توانیم ترس دانش آموز را ازآموزگار و کلاس درس را کاهش دهیم و شاید نهایتاً به طور کامل از بین ببریم.
اقدام پژوهی شماره 397 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه می توان با آموزش مهارت هاو روشهای زندگی سلامت روحی و روانی دانش آموزان را تقویت نمود
اقدام پژوهی شماره 398 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه می توان رعایت بهداشت مدرسه را در دانش آموزان تقویت کرد؟
اقدام پژوهی شماره 399 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه می توان علاقة دانش آموزان نسبت به درس تاریخ را افزایش داد؟
اقدام پژوهی شماره 400 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه می توانم اخلاق ورفتار اسلامی رادردانش آموزانم پرورش دهم؟
اقدام پژوهی شماره 401 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه می توانم ازطریق شیوه های املاء نویسی اضطراب را در درس املاء بهبود بخشم؟
اقدام پژوهی شماره 402 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه می توانم اضطراب را در کلاس از بین ببرم؟
اقدام پژوهی شماره 403 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه می توانم انضباط دانش آموزان ... را در هنگام تدریس درس علوم اجتماعی بهبود بخشم؟
اقدام پژوهی شماره 404 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه می توانم با استفاده از انواع فعالیت های جذاب، خط نوشتاری دانش آموزم را بهبود بخشم؟
اقدام پژوهی شماره 405 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه می توانم با استفاده از مواد زاید و بدون استفاده در ساعت هنر خلاقیت را در دانش آموزان ... افزایش داد ؟
اقدام پژوهی شماره 406 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه می توانم با استفاده کامپیوتر میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار وفن اوری افزایش دهم ؟
اقدام پژوهی شماره 407 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه می توانم با طرح سوالات جذاب و کاربردی در افزایش سطح یادگیری دانش آموزانم موثر باشم
اقدام پژوهی شماره 408 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه می توانم با کمک درس انشا تفکر خلاق را در فراگیرانم بهبود ببخشم.
اقدام پژوهی شماره 409 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه می توانم به دانش آموزان در انتخاب رشته تحصیلی کمک نمایم؟
اقدام پژوهی شماره 410 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه می توانم پرخاشگری را در دانش آموزم برطرف سازم؟
اقدام پژوهی شماره 411 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه می توانم تعامل خوبی با دانش آموزان و همکاران در مدرسه داشته باشم؟
اقدام پژوهی شماره 412 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه می توانم دانش آموزان مدرسه راهنمایی را به خوردن قرص آهن ترغیب کنم ؟
اقدام پژوهی شماره 413 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه می توانم رفتارناپسند (فحش و استفاده از الفاظ نامتعارف ) را در دانش آموزم برطرف کنم؟
اقدام پژوهی شماره 414 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه می توانم روابط بین دانش آموزان را که همچون مدرسه ای  نامرئی است  مدیریت و کنترل نمایم .
اقدام پژوهی شماره 415 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه می توانم عادت های صحیح بهداشتی مانند مسواک زدن را در دانش آموزانم تقویت کنم.
اقدام پژوهی شماره 416 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه می توانم علاقه ی دانش آموزان را جهت شرکت در نماز جماعت مدرسه افزایش دهم ؟
اقدام پژوهی شماره 417 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه می توانم کلاس بانشاطی داشته باشم؟
اقدام پژوهی شماره 418 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه می توانم لکنت زبان دانش آموزم را بر طرف نمایم.
اقدام پژوهی شماره 419 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه می توانم مشکل افسردگی دانش آموز را حل کنم.
اقدام پژوهی شماره 420 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه می توانم مهارت انشانویسی دانش آموزان را افزایش دهم
اقدام پژوهی شماره 421 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه می توانم میزان علاقه مندی شاگردانم را به درس ریاضی افزایش دهم؟
اقدام پژوهی شماره 422 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه می توانم میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار و فناوری ... با استفاده از کامپیوتر افزایش دهم
اقدام پژوهی شماره 423 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه می توانم ناهنجاریهای رفتاری دانش آموز طلاقم را کاهش یا از بین ببرم؟
اقدام پژوهی شماره 424 : اقدام پژوهی با موضوع چگونه می توانم یادگیری نماز را در دانش آموزانم تثبیت کنم؟
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
دسته بندی
جستجو