menuordersearch
raheelm.com

راه علم

منتظر تماس شما هستیم (سفارش ، پشتیبانی ) : 09904652258
کالاهای برتر
قبلی
علاقه مند نمودن دانش آموزان را به تحقیق و پژوهش در درس مطالعات اجتماعی
2,500 تومان
اقدام پژوهی
موجود
پروژه پرسش مهر مدارس 96
3,000 تومان
پروژه مهر مدارس 96
موجود
چگونه مشکل پرخاشگری دانش آموز را در آموزشگاه کنترل کنم
2,500 تومان
اقدام پژوهی
موجود
حل مشکل کمرویی را در دانش آموزم
2,500 تومان
اقدام پژوهی
موجود
بی انضباطی و عدم تمرکز دانش آموز بیش فعال پایه را برطرف نمایم
2,500 تومان
اقدام پژوهی
موجود
درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی درس تقارن مرکزی
4,400 تومان
درس پژوهی
موجود
چگونه توانستم کلاس درس علوم تجربی را برای فراگیرانم شاد و جذاب نمایم
2,500 تومان
اقدام پژوهی
موجود
حل مشکل رفتاری و روانی دانش آموز بوسیله ورزش
2,500 تومان
اقدام پژوهی
موجود
چگونه به کمک راهکار حیاط پویا، ورزش صبحگاهی و ... دانش آموزانم را به فعالیت های بدنی هدفمند و مفید راغب سازم
2,500 تومان
اقدام پژوهی
موجود
چگونه تعداد غائبین را به کمک ایجاد مدرسه شاد و بانشاط و تدوین آیین نامه انضباطی کاهش دادم
2,500 تومان
اقدام پژوهی
موجود
درس پژوهی علوم پایه ششم ابتدایی درس سفر انرژی
6,000 تومان
درس پژوهی
موجود
درس پژوهی ریاضی پایه چهارم ابتدایی درس تقسیم فرایندی
6,000 تومان
درس پژوهی
موجود
درس پژوهی فارسی پایه پنجم ابتدایی درس نام آوران دیروز،امروز و فردا
6,000 تومان
درس پژوهی
موجود
درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی درس مفهوم کسر ها
6,000 تومان
درس پژوهی
موجود
درس پژوهی ریاضی پایه پنجم ابتدایی درس ضرب کسر ها به روش مساحتی
6,000 تومان
درس پژوهی
موجود
جدیدترین کالاها
قبلی
درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی درس تقارن مرکزی
درس پژوهی
4,400 تومان
درس پژوهی قرآن پنجم ابتدایی درس روخوانی سوره مائده
درس پژوهی
6,000 تومان
درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی درس محیط دایره
درس پژوهی
6,000 تومان
درس پژوهی فارسی پایه پنجم ابتدایی درس نام آوران دیروز،امروز و فردا
درس پژوهی
6,000 تومان
درس پژوهی علوم پایه پنجم ابتدایی درس چشم
درس پژوهی
6,000 تومان
درس پژوهی ریاضی پایه پنجم ابتدایی درس نسبت و تناسب
درس پژوهی
6,000 تومان
درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی درس جمع اعداد مخلوط
درس پژوهی
6,000 تومان
درس پژوهی علوم پایه پنجم ابتدایی درس ماشین ها
درس پژوهی
6,000 تومان
ابتکارات فردی و حرفه ای معاون پرورشی در راستای ایجاد روحیه نوع دوستى ، نیکوکارى ، مهرورزى در دانش آموزان
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
تجربیات برتر تدریس معاون پرورشی در راستای رفع مشکل بی نظمی و سرپیچی از فرمانهای گروه و قوانین مدرسه
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
تجارب برتر تربیتی معاون پرورشی در راستای ابتکار در جذب مشارکت اولیا در زمینه آموزشی پرورشی برای دانش آموزان
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
تجارب برتر تربیتی معاون فنی در راستای ارتباط عمیق دانش آموز با معلم و پایداری یادگیری برای دانش آموز
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
تجربیات برتر تدریس معاون فنی در راستای توجه به ارزشیابی دانش آموز از یادگیری های خود برای دانش آموزان
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
ابتکارات فردی و حرفه ای معاون فنی در راستای ارتباط موثر با دانش آموزان در ارزشیابی
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
تجارب برتر تربیتی معاون عمومی در راستای استفاده از روش ارزشیابی و فعالیت های گروهی دانش آموزان
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
ابتکارات فردی و حرفه ای معاون عمومی در راستای استفاده از انواع ارزشیابی ها و تنوع در روش ها و ابزار های سنجش پیشرفت تحصیلی و ارزشیابی پایانی
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
تجربیات برتر تدریس معاون عمومی در راستای چگونگی افزایش سطح خلاقیت در دانش آموزان در ارزشیابی و سنجش
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
تجارب برتر تربیتی معاون آموزشی در راستای آموزش اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال به دانش آموزان
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
تجربیات برتر تدریس معاون آموزشی در راستای ابتکار در کاهش استرس همکاران در سمت معاون آموزشی
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
ابتکارات فردی و حرفه ای معاون آموزشی در راستای ایجاد فضای آموزشی در یادگیری دانش آموزان
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
ابتکارات فردی و حرفه ای معاون اجرایی در راستای ابتکارات در بهینه سازی وظایف و مسئولیت های معاون اجرایی
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
تجربیات برتر تدریس معاون اجرایی در راستای آموزش خود مراقبتی با توجه به طرح سفیران سلامت
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
تجارب برتر تربیتی معاون اجرایی در راستای خلاقیت در آموزش صرفه جویی و مدیریت درآمد ها
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
ابتکارات فردی و حرفه ای مشاور در راستای حل مشکل اخلاقی و رفتاری دانش آموز به کمک ابتکارات خلاقانه
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
تجربیات برتر تدریس مشاور در راستای خلاقیت در بهبود نقش تربیتی معلمان در جایگاه مشاور
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
تجربیات برتر تدریس مربی بهداشت در راستای ترغیب دانش آموزان به بهداشت دهان و دندان و مسواک زدن
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
ابتکارات فردی و حرفه ای مربی بهداشت در راستای ترغیب دانش آموزان به صبحانه و تغذیه
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
تجارب برتر تربیتی مدیر در راستای چگونگی دست یابی به مدیریت مشارکتی در مدرسه
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
تجربیات برتر تدریس مدیر در راستای اخلاق حرفه ای مدیریت و نقش آن در بهبود کیفیت آموزشی
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
ابتکارات فردی و حرفه ای مدیر در راستای ترغیب دانش آموزان به اجرای طرح مدیریت بازیافتها
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
تجربیات برتر تدریس سرپرست خوابگاه در راستای خلاقیت در افزایش سطح تفکر معنوی در خوابگاه
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
ابتکارات فردی و حرفه ای سرپرست خوابگاه در راستای آموزش زندگی اجتماعی و سازگاری با اخلاق متفاوت در خوابگاه
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
ابتکارات فردی و حرفه ای هنرآموز تاسیسات به صورت تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی هنرآموز تاسیسات
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
ابتکارات فردی و حرفه ای هنرآموز حسابداری به صورت تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر عربی در راستای پیشگیری از افت تحصیلی عربی به کمک راهبرد خلاقانه
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
تجربیات برتر تدریس دبیر عربی در راستای روش های خلاقانه و مبتکرانه افزایش پیشرفت درس زبان عربی
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
تجارب برتر تربیتی دبیر عربی در راستای تقویت خلاقانه مهارت مکالمه زبان عربی
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
تجربیات برتر تدریس دبیر هنر در راستای خلاقیت در بهبود خط تحریری
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
تجارب برتر تربیتی دبیر هنر در راستای افزایش خلاقیت در هنر را در دانش آموزانم
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر هنر در راستای ایجاد انگیزه وحس وطن پرستی با استفاده از لوازم التحریر وطنی
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
ابتکارات فردی و حرفه ای هنرآموز خوشنویسی به صورت تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
ابتکارات فردی و حرفه ای هنرآموز چاپ به صورت تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
ابتکارات فردی و حرفه ای هنرآموز ساختمان به صورت تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
ابتکارات حرفه ای دبیر مطالعات اجتماعی در راستای تقویت هویت اسلامی در دانش آموزان در درس مطالعات و علوم اجتماعی
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
تجارب برتر تربیتی دبیر مطالعات اجتماعی در راستای چگونه می توانیم با ایجاد فکر و اندیشه در کودکانمان به راه حلی برای پیشگیری وکاهش آسیبهای اجتماعی دست یابیم؟
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
تجربیات برتر تدریس دبیر مطالعات اجتماعی در راستای راهکارهای اثربخشی پرسش شفاهی درس مطالعات اجتماعی
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر مطالعات اجتماعی در راستای خلاقیت در کاهش سوء استفاده از آسیب های فضای مجازی
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر کار و فناوری در راستای بالا بردن سطح تمرکز و توجه در درس کار و فناوری برای دانش آموزان
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
تجارب برتر تربیتی دبیر کار و فناوری در راستای شناسایی خلاقیت و توانمندی های فردی دانش آموزان با توجه به درس کار و فناوری
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
تجربیات برتر تدریس دبیر کار و فناوری در راستای ارتقای سطح علمی در کار و فناوری به کمک کامپیوتر و سایتهای اینترنتی آموزشی
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
ابتکارات فردی و حرفه ای هنرآموز گرافیک به صورت تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
ابتکارات فردی و حرفه ای هنرآموز ساخت و تولید به صورت تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر فیزیک در راستای تسهیل درک مفاهیم فیزیک
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
تجربیات برتر تدریس دبیر فیزیک در راستای خلاقیت در پیشگیری از افت تحصیلی دانش آموزان
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر فلسفه و منطق در راستای جذاب نمودن درس فلسفه به کمک روش تدریس ایفای نقش
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
ابتکارات فردی و حرفه ای هنرآموز صنایع دستی به صورت تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
ابتکارات فردی و حرفه ای هنرآموز طراحی و دوخت به صورت تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر علوم تجربی در راستای ابتکار در کاربرد آموخته های درس علوم را در زندگی روزمره
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
تجربیات برتر تدریس دبیر علوم تجربی در راستای خلاقیت در افزایش مهارت های زندگی در درس علوم
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
تجارب برتر تربیتی دبیر علوم تجربی در راستای خلاقیت در جذاب نمودن آزمایشات درس علوم
ابتکارات فردی و حرفه ای
3,000 تومان
پربازدیدترین کالاها
قبلی
علاقه مند نمودن دانش آموزان را به تحقیق و پژوهش در درس مطالعات اجتماعی
اقدام پژوهی
2,500 تومان
پروژه پرسش مهر مدارس 96
پروژه مهر مدارس 96
3,000 تومان
چگونه مشکل پرخاشگری دانش آموز را در آموزشگاه کنترل کنم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
حل مشکل کمرویی را در دانش آموزم
اقدام پژوهی
2,500 تومان
بی انضباطی و عدم تمرکز دانش آموز بیش فعال پایه را برطرف نمایم
اقدام پژوهی
2,500 تومان